Serbian Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Russian
среда, јун 20, 2018
Чланци поређани по датуму: септембар 2016

Пред пуном позоришном салом у Костолцу одиграна је представа „Љубав у доба кокаина“ по истоименој књизи ауторке Симониде Милојковић, а у оквиру акције „Борба против дроге“. Извођење глумаца Маријане Мићић и Марка Марковића огромним аплаузом наградили су ђаци завршних разреда Основне школе ,,Јован Цвијић“, као и ученици Техничке школе са домом ученика ,,Никола Тесла“.

 

Непосредно пре представе одржана је трибина на којој су говорили др Павле Ђукић, психијатар у Специјалној болници за болести зависности у Драјзеровој и Симонида Милојковић, ауторка књиге.

 

,,Надам се да смо трибином успели да младима приближимо опасности од дрога, упутимо их како делују и на који начин разарају појединца који их користи, али и целу породицу и друштво. Најмлађи хероински зависник у Србији има 10 година. Свака част Градској општини Костолац и Центру за културу који су препознали какве опасности вребају младе на сваком кораку.“ – рекла је Симонида Милојковић.

 

Циљ трибине је био превенција наркоманије,будући да нагло расте број уживалаца дрога, нарочито међу средњошколцима, па и старијим основцима. Медицински стручњаци тврде да ниједна дрога није безопасна, напротив, оставља тешке последице и по ментално и по физичко здравље,  речено је још на трибини у Костолцу.

Објављено у Вести
среда, 28 септембар 2016 13:14

Дизајн за слепе

Неформална група „Арт Хуб“ у сарадњи са Удружењем грађана „Арт Дистрикт“, Међуопштинским Савезом слепих и слабовидих лица,као и Народним музејом из Пожаревца организује креативну радионицу„Дизајн за слепе“. Радионица ће се одржати у петак, 30. септембра у библиотеци у Костолцу, огранку Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, са почетком у 14 сати и намењена је младим људима узраста од 13 до 18 година.

 

Сама радионица подразумева израду предмета од глине и гипса, који ће бити изложени у октобру у Пожаревцу  на изложби поводом Светског дана слепих - Дан Белог штапа.

 

Циљ радионице јесте развијање креативности код младих,  као и упознавање са свакодневницом слепих и слабовидих лица.

 

Радионице се спроводе у оквиру омладинског волонтерског пројекта „Дизајн за слепе” које спроводи „Арт Хуб“ уз подршку Ресурс центра Омладине ЈАЗАС-а у  Пожаревцу, а у оквиру пројекта „Младису закон – Браничевски и Подунавски округ“, које финансира Министарство омладине и спорта.

 

Радионицу воде: Јулија Башић и Рената Минић.

Објављено у Вести
субота, 24 септембар 2016 10:20

Хит представа ,,ЉУБАВ У ДОБА КОКАИНА“

У оквиру акције ,,Борба против дроге“ у понедељак, 26. октобра од 13 сати, у сали Дома културе,одиграће се хит представа ,,Љубав у доба кокаина“. Ова представа настала је по чувеном, истоименом роману Симониде Милојковић. Улаз за све заинтересоване је  слободан.

Непосредно пре почетка  представе одржаће се трибина у циљу едукације на тему опијата и наркоманије, на којој ће говорити  ауторка романа, Симонида Милојковић, затим психијатар из Специјалне болнице за болести зависности из Београда, као и излечени наркоман.

Организатор је Центар за културу под покровитељством  Градске општине Костолац.

Објављено у Вести

Костолачка библиотека наставља организовање бројних активности намењених како деци, тако и одраслима. Од  четвртог октобра почињу са радом креативне радионице, а распоред одржавања је следећи:

- Ликовна радионица, одржаваће се уторком од 19 часова, за узраст од 7 до 15 година;

- Библиотекарска радионица, одржаваће се средом од 19 часова, за узраст од 7 до 15 година;

- Кројачка радионица, одржаваће се четвртком од 19  часова, за узраст од 7 до 15 година;

- Радионица за љубитеље фантастике, одржаваће се петком од 18:30  часова,  за све узрасте.

Подсетимо се, недавно је у просторијама библиотеке одржана радионица цртања. Том приликом тридесетак костолачких основаца  научило јенеке од цртачких „трикова“. Кроз свет цртања водио их је илустратор и карикатуриста, Срђан Стаменковић, добитник међународних признања и награда за карикатуру. Стаменковић је препознатљив и по радовима на страницама „Математичког листа“ и „Политикиног забавника“.

            Одушевљени малишани су након  дружења, јасно дали до знања да се надају још којој радионици. Иначе, организатор ових догађаја је костолачка библиотека, предвођена Ренатом Минић.

Објављено у Вести
четвртак, 22 септембар 2016 11:42

Јавни конкурс

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), члана 5. Правилника о раду Комисије за израду и праћења реализације програмаподршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Пожаревца( „Службени гласник Града Пожаревца“,бр.1/16),члана 91. став 1. Статута Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст) и члана 26. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца ( „Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15и 7/16 ) и закључка Градског већа Града Пожаревца бр 01-06-168/2016-3од 17.09.2016. године,

Градско веће Града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

оостваривању права на подстицајеза унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2016.

01. Предмет:

- изборкорисникасредставапо основу права на  подстицаје за успостављање и јачање произвођачких и прерађивачких група, а у циљуреализацијеПрограмаподршкеспровођењапољопривреднеполитике и политикеруралногразвојанатериторијиГрадаПожаревцаза 2016. годину, радистварањаусловазаочување, унапређење, подстицај и развојпољопривреднепроизводњенатериторијиГрадаПожаревца и ГрадскеопштинеКостолац.

- текстЈавногконкурсајеобјављен у локалномлисту „Речнарода“, наогласнојтаблиГрадскеуправеГрадаПожаревца и ГрадскеопштинеКостолац и навебстраниградаПожаревцаwww.pozarevac.rs.

02. Программера:

Право на коришћење подстицаја имају удружења којима су статутом утврђене активности и циљеви за развој пољопривреде и рурални развој за програме и пројекте које су удружења већ реализовала у 2016 години или је њихова реализација у току.

При додели подстицаја приоритет ће имати програми који који подразумевају едукацију пољопривредника, субвенционисање заједничке набавке опреме , механизације , препарата, лекова,садног материјала, посете стручним скуповима и сајмовима, штампање материјала и слично, под условом да је законом дозвољено и да није остварио исте подстицаје код других  државних органа у 2016 години.

Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупно потраживаних средстава,а до износа од максимално 2.000.000,00 динара

Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације као и да пројекат не одобри у целости.

03.Критеријуми за оцењивање поднетих захтева су:

1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима у пољопривреди и руралном развоју

2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема

3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;

4. Активности и план рада– да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у предвиђеном времену;

5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;

6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;

7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;

8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета  фонда, и на који начин.

9. Извештај о реализацији бар једног пројекта .

10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета фонда даће предност приликом избора програма / пројекта.

04. Потребнадокументација:

 • Да је достављен попуњен образац пријаве на конкурс
 • Детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план оверен од стране овлашћеног лица. За програме и пројекте који су већ реализовани потребно је доставити копије рачуна (а на захтев комисије и оригинали на увид) на основу којих се  доказују трошкови удружења.
 • Да је достављена одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину; оригинал или оверена фотокопија
 • Да је удружење регистровано на територији Пожаревца (доказ о упису у регистар код надлежног органа); копија
 • Да је удружење доставило свој статут; оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре, ако се захтев подноси пре 01.03. текуће године може накнадна достава али обавезно пре потписивања уговора); копија
 • Да је удружење доставило историју свог деловања од оснивања или за задње три године и извештај о реализацији бар једног пројекта (ако их је било); оверен од стране овлашћеног лица
 • Да је удружење доставило доказ о броју својих чланова
 • Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по  истом  основу у 2016. години код других државних органа.
  • Пријавусасвимнаведенимдоказимаподносилацдоставља у затворенојковертисаназнаком:

НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС за унапређење рада постојећих и успостављања нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији Града Пожаревца у 2016. години.Наследећојадреси: ГрадПожаревац, улицаДринскаброј 2, 12000 Пожаревац, илилично у писарници,канцеларијаброј 9, зградаСкупштинеГрадаПожаревца.

Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве кojи je рaниje пoднeo пријаву.

Са изабраним подносиоцима пријава се закључују уговори.

Уговором из претходног става ближе се уређују начин и рокови за пренос средстава из Буџетског  фонда за пољопривреду и рурални развој Града Пожаревца, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да у року од 30 дана, од дана предвиђеног за завршетак активности наведених у захтеву, достави извештај Буџетском инспектору Града Пожаревцао реализацији предвиђених активности а најкасније 31 децембра текуће године.

Образацпријавеможетепреузети у канцеларији бр. 9.

Неблаговремене и непотпунепријавенећебитиразматране.

Пријаве на Јавниконкурсдостављати у року од 15 дана од дана објављивања.

Објављено у Вести

Поред најпопуларнијег дечијег игралишта  НИВЕА, у Костолцу су изграђена још два нова дечија игралишта, и то једно у улици Вељка Дугошевића и друго у порти цркве Св.Максим Исповедник, за која су издвојена средства у износу од 962.400,00 динара, а извођач радова је већ проверена фирма „Ергопродукт“ из Чачка.

 

На игралишту у улици Вељка Дугошевића постављени су поред постојећих и нови реквизити за игру: пењалица са две љуљашке, њихалица за мању децу, кула са тобоганом, љуљашка и кружна вртешка, док су саниране и старе клацкалице и  намештене љуљашке које су биле поломљене.

 

На новом дечијем игралишту, у порти цркве, такође је постављен нови дечији мобилијар и то тобоган, две клацкалице, њихалица и кружна вртешка.

 

Градска општина Костолац ће  и убудуће планирати  средства за опремање дечијих игралишта на територији  читаве  Градске општине.

Објављено у Вести
среда, 14 септембар 2016 11:44

Постављене нове клупе и канте

Нове металне клупе, постављене су у улици Боже Димитријевића, Стевана  Немање код Спортске хале, у градском парку, и новоуређеном дечијемигралишту у ул.Вељка Дугошевића. Уз клупе су постављене и нове челичне канте.

 

Градска општина Костолац је за набавку и постављање двадесет две  клупе издвојила средства у износу од 599.500,00 динара, док је 378.500,00 динара издвојено за куповину двадесет пет нових канти. Фирма „Metal Steel Morava“ из Костолца извођач је ових радова.

Објављено у Вести
уторак, 13 септембар 2016 10:52

Завршено Костолачко културно лето

Овогодишње „Костолачко лето“ званично је затворено првог дана  септембра, кабареом Љиљане Стјепановић и оркестром позоришта на Теразијама.

         

Завршница „Костолачког културног лета“ протекла је уз најпознатије песме из представа „Цигани лете у небо“ и „Два мириса руже“ у извођењу Љиљане Стјепановић, а уз подршку Милана Недељковића на клавијатурама, Дејана Стојадиновића на бас гитари и Зорана Ковачевског на труби.

         

Током завршне вечери Јелена Шаманц, директорка Центра за културу, доделила је захвалнице свима који су учествовали у организацији „Костолачког лета 2016“ и  том приликом је рекла :

 

„Потрудили смо се да сачинимо што разноврснији и богатији програм. Надамо се да је свако од вас пронашао нешто у чему је уживао. Залагали смо се за што бољи програм под ведрим небом и трудили смо се да буде прилагођен за све старосне групе. Надамо се да је био вредан пажње и са доста врхунских уметничких перформанса.“

 

Манифестација је трајала у континуитету током читавог лета, а у  организацији Центра за културу и под покровитељством Градске општине Костолац.

Објављено у Вести

            У оквиру манифестације „Костолачко лето“ организовано је дружење са малишанима под називом Игрице без граница.

           

Преко 100 малишана са територије наше општине учествовало је у квалификацијама, а 5 најбољих екипа пласирале су се до финала. Прво место, са само једним бодом разлике, освојила је екипа из Костолца под називом „Супер четворка“. Друго место однела је екипа из Петке „Мунгоси“, а треће место поделили су „Елитна јединица“ из Кленовника и „Звездице“ из Острова. Пети су били „Разбијачи“ из Старог Костолца.

           

Финалисти су награђени, а награде и дипломе уручиле су Јелена Илић, чланица Већа Градске општине Костолац и Јелена Шаманц, директорка Центра за културу.

           

Завршницу Игрица без граница увеличала је трупа „ЗоЗо“ из Београда са представом „Спортски урнебес“ које је привукла пажњу великог броја публике.

           

Организатор овогодишњег дечијег такмичења „Игрице без граница“ је Центар за културу, под покровитељством Градске општине Костолац.

Објављено у Вести
уторак, 13 септембар 2016 10:46

Завршен Турнир „Гојко Спасић - Рус“

Током месеца августа, у Старом Костолцу љубитељи малог  фудбала уживали су у квалитетним утакмицама и фудбалским бравурама појединаца.

Меморијални турнир у малом фудбалу „Гојко Спасић-Рус“ и ове године привукао је велики број такмичарских екипа.Учешће је узело укупно  седамнаест  екипа које су се током  три  недеље међусобно надметале. Најбоља екипа на овогодишњем турниру била је „Изолатор“ из Пожаревца, која је за освојено прво место добила новчану награду у износу од 50. 000 динара. Друго место је заузела екипа „Половна бела техника“ из Речице, освојивши новчану награду од 30. 000 динара, док се на трећем месту нашла екипа „Др Стојић“ из Костолца, којој је припало 20. 000 динара.

Финалној вечери и проглашењу присуствовао је Иван Савић, председник Градске општине Костолац, који је најбољима уручио заслужене награде.

Иначе, турнир у малом фудбалу се традиционално организује  у Старом Костолцуа уз помоћ Градске општине Костолац.

Објављено у Вести
Страна 1 од 2
 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас493
Јуче700
Ове недеље1612
Овог Месеца9749
Укупно574558

Ваша IP адреса је: 54.81.71.68 среда, 20 јун 2018 16:41
Scroll to top
Our website is protected by DMC Firewall!